2 พฤษภาคม 2558 : เวลา 13.00 น. - เวลา 17.00 น. 492
ละครเวที เรื่อง Miss Laila
Like topic Dislike topic
  

ชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงที่ดัดแปลงมาจากบทละคร Miss Julie อันโด่งดังของ August Strindberg ร่วมแสดงโดยน้องๆ นักศึกษาจาก สาขาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รอบแสดง

  • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 รอบ 17.00 น.

  • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 รอบ 13.00 น และ 17.00 น.

  • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 รอบ 13.00 น และ 17.00 น.

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่  094-992-7156 (คุณวีนัส) 097-016-3553 (คุณจูลี่)

วันศุกร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์