30 ตุลาคม 2557 : เวลา 13.00 น. - เวลา 15.00 น. 8695
งานแถลงข่าว เปิดตัวหนูน้อยยอดนักเล่านิทานตะลุยแดนสิงคโปร์
Like topic Dislike topic
  

 

 กำหนดการแถลงข่าว

เปิดตัวหนูน้อยยอดนักเล่านิทานตะลุยแดนสิงคโปร์

โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๙ ก้าวสู่อาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

13.00 - 13.05 น.       ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

13.30 - 13.40 น.       พิธีกรกล่าวต้อนรับ

13.40 - 13.50 น.       ชม VTR ประมวลภาพและแนะนำกิจกรรม

13.50 – 14.30 น.      เสวนา ‘เตรียมความพร้อมเด็กไทยก่อนก้าวเข้าสู่ AEC’ โดย

                               - ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

                               - ดร.อภิชาติ ดำดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา

                               - ด.ญ.ศุภิสรา แซ่เฮา

                               ดำเนินรายการโดย นายเรวัต สังข์ช่วย นักจัดรายการวิทยุ FM 105

14.30 – 14.45 น.      พูดคุย ‘เปิดประสบการณ์การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์’ โดย

                              - คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother&Care

                               ร่วมกับหนูน้อยที่เคยไปท่องแดนสิงคโปร์

                              - ด.ญ. ศุภิสรา แซ่เฮา

                              - ด.ช. รุ่งฤทธิ์ พิพิธพัฒนากร

                              - ด.ญ. ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์

                               ดำเนินรายการโดย นายเรวัต สังข์ช่วย นักจัดรายการวิทยุ FM 105

14.45 – 15.00 น.      เปิดตัว ‘12 หนูน้อยยอดนักเล่านิทานตะลุยแดนสิงคโปร์’

                               จากโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๙

                               ก้าวสู่อาเซียน