9 สิงหาคม 2557 : เวลา 12.30 น. - เวลา 17.30 น. 8511
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
Like topic Dislike topic
  

            เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จึงถือกำหนดให้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัด “กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2557
ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30-17.30 น. อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของแม่แห่งแผ่นดิน

            ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พร้อมทำความรู้จัก 6 สาว
ในนิทรรศการ Women’s diaries ที่มีความสามารถไม่แพ้กันในแต่ละด้าน รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติผ่านการเสวนากับผู้หญิงเก่ง
ในหลากหลายบทบาทอาชีพ ร่วมฟังนิทานสนุกๆ ชมละครเวที ภาพยนตร์ พร้อมสนุกกับเวิร์คช็อปสำหรับแม่ลูกคู่ผูกพัน

women-s-diaries_time_table_size_650px.jpg