5 ธันวาคม 2557 : เวลา 12.30 น. - เวลา 17.30 น. 5466
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557
Like topic Dislike topic
  

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จึงถือกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ในโอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัด “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การเล่น คือ งานของเด็ก ชวนมาย้อนวัยเยาว์ สนุกและเพลิดเพลินไปกับการเล่นที่แสนธรรมดา แต่จะ
นำพาไปสู่ความเป็นอัจฉริยะกับ “นิทรรศการ เล่น ตาม พ่อ” กิจกรรมที่จะทำให้รู้จักพระจริยวัตรเกี่ยวกับการเล่นของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อทรงพระเยาว์ที่ได้พัฒนามาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 5 - อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 - 17.30 น. อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์