22 พฤศจิกายน 2557 : เวลา 11.00 น. - เวลา 20.00 น. 8161
กิจกรรมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ปราชญ์แห่งวรรณกรรม
Like topic Dislike topic
  

             เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้กำหนดให้เป็น “วันมหาธีรราชเจ้า” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

            ในโอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน และขอน้อม
รำลึกถึงแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็น
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น

            ชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

            • ชวนอ่านผลงานพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าทางด้านภาษาและวรรณศิลป์

             เพลินกับบทละครและเพลงไพเราะ


วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 - 17.00 น. อุทยานการเรียนรู้ TK park
ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์