30 สิงหาคม 2557 : เวลา 13.00 น. - เวลา 17.00 น. 18072
งานสัมมนา แจ้งเกิด นักออกแบบ Character
by TK park
Like topic Dislike topic
  

 

กำหนดการงานสัมมนา “แจ้งเกิด นักออกแบบ Character” by TK park 
                   วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 
ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium) อุทยานการเรียนรู้ TK park 

เวลา  13.00 - 13.30 น.   ลงทะเบียน
เวลา  13.30 - 14.25 น.   “ออกแบบคาแรคเตอร์ใน LINE ง่ายๆจริงหรือ?”   
                                 - คุณเอก อัครประเสริฐกุล  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบ, LINE Thailand
เวลา  14.25 - 16.15 น.   “นักออกแบบคาแรกเตอร์ โอกาสและความสำเร็จ”  
                                 - คุณเอ็กซ์ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ผู้กำกับ "ยักษ์" ผู้ออกแบบ ยักษ์, happy hat และ yellow sun
                                 - คุณอัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์ บริษัท ทูสปอต คอมมูนิเคชั่น เจ้าของคาแรกเตอร์ Bloody Bunny
                                 - คุณปนัดดา ราศรี ทีมออกแบบคาแรกเตอร์ LINE บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น