26 กรกฎาคม 2557 : เวลา 13.00 น. - เวลา 16.00 น. 2015
โครงการลับสมองประลองปัญญา
หนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน
Like topic Dislike topic
  

โครงการลับสมองประลองปัญญา หนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน

            เปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ สดใส สมวัย อันเป็นการต่อยอดจากการที่พ่อแม่เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังที่บ้าน เด็กๆ และคุณครูได้ร่วมกันเล่านิทานอ่านหนังสือที่โรงเรียน แล้วต่อยอดเป็นกระบวนการสร้างสังคมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และนิตยสาร Mother & care

            มาร่วมเป็นกำลังใจให้หนูน้อยยอดนักเล่านิทานทั้งหลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-16.00 น. 
บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์