TK Programs
TK Workshops
show_view_tk_programs.png 385
000542.jpg
vdoplay.png
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา
c3.png 19 ก.ย. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา

คนไทยรู้จักมะพร้าว (Coconut) และคนไทยใช้ประโยชน์จากมะพร้าวมากมาย และยังถือเป็นพืชผลคู่ครัวไทยมาแสนนาน และอย่างที่ทราบกันดีว่ามะพร้าวนั้นเป็นต้นทางของหนึ่งของเหลวที่มหัศจรรย์ของโลก นั่นก็คือ “กะทิ” พูดถึงคำว่า “กะทิ (Coconut Milk)” เราก็จะเห็นภาพของเหลวสีขาวข้นที่ได้จากการขูดคั้นจากเนื้อมะพร้าว โดยกะทิที่ได้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งกะทินั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาเป็นเวลานาน มีการนำกะทิมาใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารไทยทั้งอาหารคาว และอาหารหวานนานาชนิด สร้างรสชาติที่แตกต่าง เพิ่มความเข้มข้น มัน กลมกล่อมอย่างลงตัว อันเป็นลักษณะเด่นในสำรับไทย

นอกจากภาพของการเป็นส่วนประกอบของอาหารแล้ว จะพบว่ากะทินั้นเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่มีความสำคัญช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่มีมูลค่าการค้ากะทิในรูปแบบต่าง ๆ นำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่าพันล้านบาทต่อปี เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ นำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิจัยและพัฒนา (Research & Development (R&D)) มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกะทิให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการจัดนิทรรศการ “กะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา” เพื่อค้นหานานาความรู้จาก “กะทิ” สุดยอดวัตถุดิบที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเติมแต่งรสชาติของอาหารให้กลมกล่อม รวมถึงการต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมการพัฒนากะทิเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน แล้วคุณจะทึ่งกับกะทิ วัตถุดิบมหัศจรรย์จากโลกในกะลา

ผู้ที่สนใจชุดนิทรรศการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png